Toistoleuanvedon kisasäännöt

Varautukaa näyttämään henkilöllisyystodistus jolla varmistetaan oikeaan sarjaan osallistuminen.

Säännöt TIIVISTETTYNÄ:

1. VETO lähtee AINA tuomarin komennosta VEDÄ. Pumppausliike otetaan kokonaan pois sillä että stoppi alhaalla on 1-2 sek, joten aina laskeutuessaan alas kilpailijan kannattaa laskea kädet aivan suoriksi niin VETO käsky tulee sen nopeammin. Mikäli kädet ovat koukussa, tuomari odottaa kunnes kädet oikenevat.

2. JALAT. Nilkat ovat ristissä koko suorituksen ajan. Ala-asennossa, kun liike on pysähdyksissä, voi muuttaa jalkojen asentoa tai pysäyttää mahdollisen heilunnan edessä ja takana olevasta pleksistä. Edessä pleksi on 45 cm etäisyydellä tangosta (yli 100kg sarjoissa 50cm etäisyys)
Jalat saavat osua pleksiin, mutta siitä ei saa ottaa vauhtia tai tukea, suoritus hylätään käskyllä JALAT jos joku em. asiat esiintyy näin tehdään.

Myös kilpailijan takana on pleksi estämässä liiallisen vauhdinoton.
Pleksin etäisyys tangosta on n.90cm.
Tähänkin pleksiin saa osua, mutta vauhtia ei saa ottaa eikä tukea suorituksen aikana.

3. PÄÄ. Pään kohdalla tangon yläpuolella on stoppari (21cm tangon yläpuolella), johon pään pitää osua.

4. LEUKA pitää työntää tangon etupuolelle eli ei riitä, että leuka käy tangon päällä, vaan sen tulee mennä etupuolelle niin, että tuomari sen huomaa.

5.Vedon ollessa ylöspäin menossa liike voi pysähtyä, mutta jos liike lähtee alaspäin, niin KÄDET käsky hylkää kyseisen toiston ja kilpailijan on laskeuduttava alku-asentoon.

Otetta voi parantaa liikkeen ala-asennossa, kun liike on pysähtynyt.

6. SUURIN sallittu oteleys on 81cm,mitattuna uloimmista sormista. Sallitut otteet ovat vastaote ja myötäote.


JA SITTEN VIRALLISESTI:
Leuanvedon toistokilpailun viralliset säännöt. Sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattua © Kiimingin Urheilijat ry 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

1.1 Yleistä

Kilpailuoikeus:

Kilpailuoikeus on kaikilla Suomen kansalaisilla. Jos kilpailija on jonkin lajiliiton tai vastaavan asettamassa kilpailukiellossa niin hän ei voi kilpailla. Kilpailijan on kilpailtava siinä sarjassa mihin hän on ilmoittautunut.

Kilpailija tekee yhtäjaksoisesti leuanvetosuorituksia uupumukseen saakka.
Tangosta pidetään kiinni joko
* myötäotteella, rystyset kilpailijaan päin tai
* vastaotteella, rystyset poispäin kilpailijasta
* kilpailija saa itse päättää kummalla otteella vetää

Minimi oteleveyttä ei ole määritetty, mutta maksimi oteleveys saa olla 81 cm mitattuna uloimpien sormien väliltä. Otetta ei saa leventää tai kaventaa suorituksen ollessa ylös/alas-liikkeessä.

Sarjajako:

Naiset: alle ja yli 65kg

Nuoret:tytöt ja pojat alle ja yli 13 vuotta ja alle 18 vuotta.
Miehet: alle 70kg, alle 85kg, alle 100 kg, alle 115 kg, alle 125, alle
140kg ja yli 140kg
Miehet +40v,+50v ja yli 60v samat sarjat kuin yleisessä

Vetoasento

Ala-asennossa kilpailija roikkuu vapaasti kädet suorina, jalat pitää olla ristissä (NILKAT YHDESSÄ). Jalat saavat olla joko suorana tai koukussa kunhan jalat ovat ristissä.

Yläasennossa kilpailijan leuka käy tangon päällä ja leuan kärki menee tangon yli ja pään täytyy osua tangon yläpuolella olevaan merkkistoppariin joka liikkuu ylöspäin pään siihen osuessa (merkkistoppari saranoitu). Merkkistoppari on 20 cm:n korkeudella tangon yläpuolella (mitattuna tangon yläreunasta merkkistopparin alareunaan).

Pään asennolla ei ole merkitystä kunhan molemmat kriteerit täyttyvät. Hiusten tulee olla kammattuna päänmyötäisesti tai niiden tulee joustaa osuttaessa merkkistoppariin. Vedon aikana jalat pitää olla koko ajan ristissä.

Toiminta kilpailusuorituksessa

Kilpailun järjestäjän toimesta ilmoitetaan nostojärjestys. Omalla nostovuorollaan kilpailija siirtyy leuanvetotelineelle. Päätuomarin komennolla ”ROIKU” kilpailija tarttuu kiinni nostotangosta ja jää roikkumaan tangon varaan.

Välittömästi, kun kilpailija on liikkumatta, jalat ristissä ja kädet suorina, komentaa päätuomari ”VEDÄ”, päätuomari lyö samalla kädet yhteen tai antaa jonkin muun merkin, jolloin kilpailija tietää, että hän voi aloittaa suorituksen. Jos kilpailija lähtee suoritukseen ennen päätuomarin lupaa päätuomari huutaa*KÄDET*, kyseinen toisto hylätään ja suoritus aloitetaan uudellelleen ala-asennosta.

Päätuomari antaa luvan jokaiselle vedolle äänimerkillä.

Noston aikana ei sallita: otteen vaihtoa ts. oteleveyden muuttamista joko leveämmälle tai kapeammalle tai otteen muuttamista myötäotteelle tai vastaotteelle. Vauhdin/tuen ottamista pleksistä tai muista nostotelineen rakenteista. Jalkojen ristiasennon purkautumista.

Nostosuorituksen päätteeksi kilpailija laskeutuu alas; tarvittaessa järjestäjät avustavat.

Tuomarointi ja säännöt

’Teline :
Tangon korkeus on kaikille sama; 230 cm lattiasta. Telineeseen noustaan roikkumaan korokkeelta. Vetotangon keskilinjasta eteen tulee läpinäkyvä pleksi 45 cm etäisyydelle (+100kg sarjoissa 50cm) ja takana oleva pleksi on n.90cm tangon takana. Kilpailijan heilunta eteen-taakse suunnassa määritetään seuraavasti: Kilpailijan jalat saavat osua pleksiin, mutta siitä ei saa ottaa tukea tai vauhtia.

Ala-asento : Vedon ala-asennossa liikkeen tulee pysähtyä ylös-alas suunnassa ja seuraavaan suoritukseen lähdetään tuomarin antamasta merkistä. Pysähdyksen aikana kilpailija roikkuu ala-asennossa vapaasti ilmassa kädet suorassa, jalat eivät saa ottaa kiinni maahan, eikä leuanvetotelineeseen. Muut vartalon osat saa liikkua pysähdyksen aikana.

Vetovaihe : Kilpailija vetää itsensä ala-asennosta ylä-asentoon jalat ristissä ottamatta tukea mistään telineeseen kuuluvista osista. Jalat saavat osua telineen edessä ja takana olevaan pleksiin.

Yläasento : Vedon ylä-asennossa kilpailijan leuan tulee käydä tangon päällä siten että leuan kärki menee tangon yli ja pään tulee osua merkkistoppariin. Kilpailija ei saa painaa tankoa leualla.

Hyväksytty veto: Ala-asennossa kädet ovat suorina ja suoritukseen lähdetään päätuomarin merkistä. Kilpailija vetää itsensä ylös ottamatta vauhtia tai tukea pleksistä tai mistään muusta leuanvetotelineen rakenteesta. Yläasennossa pää osuu merkkistoppariin ja leuka menee tangon yli. Kilpailijan jalat ovat koko ajan ristissä.

Hylätty veto: kädet eivät ole suorina ala-asennossa ja kilpailija lähtee suoritukseen ilman päätuomarin lupaa, kilpailija ottaa tukea tai vauhtia pleksistä tai jostain muusta telineen rakenteesta, pää ei osu merkkistoppariin tai leuka ei mene tangon yli, leualla painaen autetaan toisto loppuun, jalat aukeaa toiston aikana ristiasennosta.

Jos kilpailija lähtee ensimmäiseen suoritukseen ilman tuomarin lupaa päätuomari huutaa KÄDET ja kyseinen suoritus hylätään ja kyseisen kilpailijan suoritus alkaa uudelleen ala-asennosta.

Tuomarointi:
Kilpailussa on päätuomari, kaksi sivutuomaria sekä kaksi laskijaa.

Päätuomari sijoittuu kilpailijan eteen siten, että kilpailijalla ja päätuomarilla on ”katsekontakti”. Päätuomari antaa kilpailijalle em. komennot ”ROIKU”, ”VEDÄ”, sekä valvoo kilpailijaa edestä tai etuviistosta nostosuorituksen aikana ja valvoo että liike pysähtyy ala-asennossa, kädet ovat suorina ja antaa luvan seuraavaan toistoon. Jos kilpailija lähtee seuraavan suoritukseen ennen tuomarin lupaa, tuomari huutaa KÄDET ja kyseinen toisto hylätään. Kilpailijalla on tässä vaiheessa mahdollisuus lopettaa veto ja palata ala-asentoon. Toisto hylätään vaikka kilpailija KÄDET huudosta huolimatta suorittaa toiston loppuun asti.

Sivutuomari 1 sijoittuu tarpeeksi ylös ja valvoo että kilpailijan pää osuu merkkistoppariin. Jos pää ei osu merkkistoppariin tuomari huutaa PÄÄ ja kyseinen toisto hylätään. Tuomari myös katsoo että kilpailijan leuka käy tangon yli sääntöjen määrittämällä tavalla eikä leualla paineta tangosta ylöspäin.  Jos jompikumpi kriteereistä ei täyty tuomari huutaa LEUKA ja kyseinen toisto hylätään.

Sivutuomari 2 valvoo jalkojen käytön:  Jalat saavat osua pleksiin, mutta jos pleksistä otetaan noston aikana vauhtia tai tukea tuomari huutaa JALAT ja kyseinen toisto hylätään. Jos jalat aukeavat ristiasennosta tai osuvat muihin telineen osiin kuin pleksiin, tuomari hylkää toiston JALAT komennolla. JALAT tuomion saanutta toistoa ei voi saada hyväksytyksi millään uudelleen yrityksellä vaan seuraavan toiston tulee alkaa ala-asennosta.

Tuomarit ilmoittavat kilpailijalle puutteellisesta kilpailusuorituksesta noston aikana kuuluvasti. Ilmoitus johtaa kyseisen toiston hylkäämiseen.

 

Tuomareiden ilmoitukset/komennot
ROIKU: Kilpailija menee roikkumaan tankoon ala-asentoon

VEDÄ : Kun kilpailija on liikkumattomana ala-asennossa ROIKU komennon
jälkeen, päätuomari antaa VEDÄ komennon, jolloin kilpailijan suoritus voi
alkaa.

KÄDET : Kilpailija lähtee uuteen suoritukseen ilman päätuomarin lupaa (tuomari antaa luvan uuteen suoritukseen kun liike on pysähtynyt ja kädet ovat suorina). Kyseinen toisto hylätään. Kilpailusuoritus voi jatkua.

LEUKA: kilpailijan suoritus yläasennossa on ollut puutteellinen. Kyseinen toisto hylätään. Kilpailusuoritus voi jatkua.
JALAT: kilpailija on ottanut vauhtia tai tukea pleksistä tai jalat ovat auenneet ristiasennosta tai osuneet muihin telineen rakenteisiin. Kyseinen toisto hylätään. Kilpailusuoritus voi jatkua.

Laskija1 : Laskija laskee kaikki toistoyritykset vähentämättä toistoja, jotka on hylätty tuomareiden tuomioiden mukaan. Toisto lasketaan toistoyritykseksi kun kilpailija lähtee nousemaan ala-asennosta.

Laskija2 : Laskija laskee vain hylätyt toistot ts. jokainen aloitettu toisto joka on jostain syystä hylätty tuomarin tuomioiden mukaan.

Tulos
Lopullinen toistomäärä muodostuu toistoyritysten ja hylättyjen toistojen erotuksesta. Esimerkiksi kilpailija on tehnyt kilpailussa 25 toistoyritystä, joista 3 on hylätty (1xKÄDET, 1xJALAT, 1xLEUKA) tulee lopulliseksi toistomääräksi 22 toistoa.

Eniten hyväksyttyjä toistoja tehnyt kilpailija voittaa. Tasatuloksella painavampi kilpailija voittaa (suoritetaan tarvittaessa uusintapunnitus).

Varustus

Kilpailijan varustus nostosuorituksessa:

Miehet: urheiluhousut, ilman paitaa tai hihaton paita, sukat/avojaloin.

Naiset: urheiluhousut, t-paita / hihaton paita, sukat/avojaloin.

Käsissä ei saa käyttää minkäänlaisia nostoa helpottavia siteitä. Käsiin saa käyttää vain magnesiumia. Ranne- ja kyynärpääsiteiden käyttö on myös kielletty. Sääntöjenvastainen toiminta, esim. pihkan käyttö käsissä, aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen.

1.7. Punnitus
Kilpailijoiden punnitus tapahtuu vähintään yksi tunti ennen kilpailun alkua. Punnituksessa päällä enintään kilpailuvarustus. Kilpailija voi kilpailla vain siinä sarjassa mihin on ilmoittautunut, eikä jälki-ilmoittautuneita oteta kisaan eikä kilpailun ulkopuolella vedetä leukoja.

1.8 Ennätystilasto
Ennätyksenä hyväksytään vain SM tai arvokkaammissa kilpailuissa tehdyt ennätykset (pl. ennätyskokeet joissa viralliset tuomarit).

1.9 Muut kilpailusuoritukseen vaikuttavat asiat
Jos kilpailijalla on jokin ruumiillinen vamma, joka estää esim. käsien täysin oikenemisen. Tai kilpailijan tarvitsee siteen käytön kilpailusuorituksen ajaksi, on hänellä oltava näistä seikoista erillinen lääkärintodistus.

Kilpailun järjestäjä ilmoittaa nostojärjestyksen.

Protestimaksu 100 euroa

Jos protesti tehdään ja se hyväksytään, rahat palautetaan. Muussa tapauksessa ne jäävät järjestäjille.

Sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattua © Kiimingin Urheilijat ry 2013. Kaikki oikeudet pidätetään